Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot SaniLinq.com, berusten uitsluitend bij SaniLinq.com. SaniLinq.com behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij SaniLinq.com en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SaniLinq.com is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

SaniLinq.com heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SaniLinq.com, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

SaniLinq.com heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

 

Contactformulier

Bewijs dat u geen robot bent
Bewijs dat u geen robot bent

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product

Bewijs dat u geen robot bent